نمونه محصولات

نمونه محصولات ارسالی

در این صفحه نمونه‌ایی از محصولات بسته‌بندی شده، توسط تیم الان میوه نشان می‌دهد. میوه ها ، سبزیجات و صیفی‌جاتی بعد از اینکه توسط شما در فروشگاه الان میوه سفارش داده شود. تیم الان میوه سفارشات شما را به این صورت بسته‌بندی‌ می‌کنند.

توجه: این بسته‌بندی نمونه‌ای از محصولات ارسالی ما به مشتری است.