نمونه محصولات ارسالی میوه ، سبزیجات و صیفی‌جات الان میوه به مشتریان

در این صفحه نمونه‌ایی از محصولات بسته‌بندی شده، توسط تیم الان میوه نشان می‌دهد. میوه ها ، سبزیجات و صیفی‌جاتی بعد از اینکه توسط شما در فروشگاه الان میوه سفارش داده شود. تیم الان میوه سفارشات شما را به این صورت بسته‌بندی‌ می‌کنند.

توجه: این بسته‌بندی نمونه‌ای از محصولات ارسالی ما به مشتری است.

بسته‌بندی محصولات به صورت تکی

بسته‌بندی محصولات برای یک سفارش

بازگشت به فروشگاه